Zimní údržba komunikací

▪▪▪  odstraňování sněhu z komunikací (pluhováním)
▪▪▪  odstraňování sněhu z chodníků (pluhováním)
▪▪▪  odstraňování sněhu z nepřístupných míst sněžnou frézou nebo manuálně
▪▪▪  odvoz nahromaděného sněhu (po pluhování, atd.)
▪▪▪  provádění posypů komunikací, chodníků
▪▪▪  úklid posypového materiálu
▪▪▪  solení komunikací a chodníků (jen na požádání v místech kde není zákaz
▪▪▪  chemického posypu)
▪▪▪  odstraňování sněhu ze střech a podobně, odstraňování ledu z okapů,
▪▪▪  svodů a podobně
▪▪▪  plošné odstraňování odpadků, papírů ve městech, na sídlištích a ostatních plochách
▪▪▪  po zimním období

Zpět na seznam služeb

Jarní nabídka


Odběr a likvidace ořezaných větví

a dřevní hmoty zdarma na kompostárně

ve Vratimově (bývalý areál JZD),

ul. Na Příčnici 835/73,

od 7 do 13 hod nebo po

domluvě na tel.: 603 416 605

 

 

 

 

 

 

 

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

ÚDRŽBA ZELENĚ

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ


Vysávání a zametání nečistot
z komunikací a chodníků, čištění tlakem, kropení, vysekávání příkopů...

Obrázek 2
Kosení travnatých ploch, kosení lučního porostu, obsekávání budov, stromů, odstranění porostu, vyhrabávání trávníků...

Obrázek 3
Odstraňování a odvoz sněhu
z komunikací, chodníků, provádění
posypů, solení, odstraňování sněhu
a ledu ze střech, okapů...

katdesign.cz © 2009