Veškeré lesní práce

▪▪▪  kácení stromů v lesních porostech i městech, podél komunikací i tratí
▪▪▪  kácení stromů ve ztížených podmínkách za pomocí vysokozdvižných plošin až MP-27
▪▪▪  kácení stromů za pomoci velkých jeřábů nebo lezců
▪▪▪  kácení suchých a nebezpečných stromů, likvidace polomů
▪▪▪  odborné ořezy stromů ve výškách včetně opravných řezů chráněných stromů,
▪▪▪  ošetření fungicidními nátěry a zašindelováním
▪▪▪  formování korun včetně zmlazovacího a ozdravného řezu
▪▪▪  plošné výřezy křovin i pod elektrickým vedením, podél železničních tratí a podobně
▪▪▪  odborné probírky, prořezávky i chemické
▪▪▪  chemická likvidace plevele i celých travnatých ploch pro založení trávníků výkonnými
▪▪▪  postřikovači Sthill
▪▪▪  likvidace pařezů všech průměrů odfrézováním traktorovou frézou, ruční frézou,
▪▪▪  odbagrováním i chemicky
▪▪▪  přibližování dřeva lesními traktory a lanovkami
▪▪▪  přeprava dřeva (kulatiny, kratiny a palivového dříví) T-815+HR drapák,
▪▪▪  MAN+HR drapák, PV 3S+HR drapák
▪▪▪  pilařská výroba, stavební dřevo, výroba palet a veškeré řezivo

Zpět na seznam služeb

Jarní nabídka


Odběr a likvidace ořezaných větví

a dřevní hmoty zdarma na kompostárně

ve Vratimově (bývalý areál JZD),

ul. Na Příčnici 835/73,

od 7 do 13 hod nebo po

domluvě na tel.: 603 416 605

 

 

 

 

 

 

 

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

ÚDRŽBA ZELENĚ

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ


Vysávání a zametání nečistot
z komunikací a chodníků, čištění tlakem, kropení, vysekávání příkopů...

Obrázek 2
Kosení travnatých ploch, kosení lučního porostu, obsekávání budov, stromů, odstranění porostu, vyhrabávání trávníků...

Obrázek 3
Odstraňování a odvoz sněhu
z komunikací, chodníků, provádění
posypů, solení, odstraňování sněhu
a ledu ze střech, okapů...

katdesign.cz © 2009