O firmě

Vážení obchodní přátelé,

úvodem bych Vás chtěl seznámit s činností naší firmy.

Firma byla založena v roce 1992, kdy jsme začali s údržbou zeleně a vším co s ní souvisí pro město Ostravu, Havířov, Frýdek Místek, Vratimov, Šenov, Polanku a další velké
i menší podniky a organizace jako jsou například  Nová Huť a.s., Linde Technoplyn, MG Odragas, OKD, OKD doprava, OKD rekultivace, SUS a další. Postupem času se firma zaměřila na další činnosti jako je kompostování a výroba kompostu ve vlastní kompostárně, údržbu komunikací speciálními stroji, zemní práce, chemické práce
a mnoho dalších činností.
Věříme, že nízké ceny i reference o naší práci, materiálním a technickém vybavení firmy přesvědčí Vás, nové partnery, vyzkoušet spolupráci s námi.

S pozdravem
Hečko Zdeněk

Jarní nabídka


Odběr a likvidace ořezaných větví

a dřevní hmoty zdarma na kompostárně

ve Vratimově (bývalý areál JZD),

ul. Na Příčnici 835/73,

od 7 do 13 hod nebo po

domluvě na tel.: 603 416 605

 

 

 

 

 

 

 

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

ÚDRŽBA ZELENĚ

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ


Vysávání a zametání nečistot
z komunikací a chodníků, čištění tlakem, kropení, vysekávání příkopů...

Obrázek 2
Kosení travnatých ploch, kosení lučního porostu, obsekávání budov, stromů, odstranění porostu, vyhrabávání trávníků...

Obrázek 3
Odstraňování a odvoz sněhu
z komunikací, chodníků, provádění
posypů, solení, odstraňování sněhu
a ledu ze střech, okapů...

katdesign.cz © 2009